לימודי הסמכה בטכניון | מערכת רישום
The Technion Logo The Technion Logo

ברוכים הבאים למערכת הרישום למקצועות
לימודי הסמכהBooks שעות הפעילות של הרישום הן 8:00-22:00. חיפוש מקצועות ניתן לבצע בכל שעה.

תהליך הרישום

בכדי להירשם למקצועות עליך להשלים 3 שלבים:
  • חיפוש המקצועות והקבוצות בהן ברצונך ללמוד
  • הוספת הקבוצות הללו לסל שלך
  • שליחת בקשת רישום. ללא שלב זה לא יתבצע רישום בפועל !
מסך הרישום מאפשר:
  • לשנות את תוכן הסל
  • לשלוח בקשת רישום
בקשת הרישום יכולה לכלול ביטול רישום לקבוצות אליהן הינך רשום,
שינוי קבוצה במקצוע אליו אתה רשום או הוספת רישום לקבוצות חדשות במקצועות חדשים.

שליחת בקשת רישום מתבצעת על-ידי לחיצה על הכפתור "בצע בקשת רישום". לאחר הלחיצה יש
להמתין לקבלת תשובה. ביצוע בקשת רישום יבצע את כל ביטולי הרישום שסימנת, את כל שינויי
הקבוצות שבחרת ורישום לכל הקורסים שבסל.

חלקו העליון של המסך מציג את פרטי הסטודנט ואת הסמסטר אליו ניתן לבצע רישום.
בדוק כי הסמסטר הפתוח לרישום הינו הסמסטר אליו ברצונך להרשם.

טבלאת מצב הרישום הנכחי מציגה לאילו מקצועות וקבוצות הינך רשום )לפני הגשת הבקשה(.
כדי לבטל רישום לקבוצה יש לסמן את המשבצת של "ביטול רישום". כדי לשנות קבוצה יש לבחור
קבוצה אחרת מתוך הרשימה בטבלה. כדי להירשם למקצוע נוסף, יש לשים את המקצוע והקבוצה
המבוקשים בסל.
ראשית בצע את כל השינויים בסל, ורק כאשר הסל לשביעות רצונך, סמן את שינויים שברצונך
לבצע למקצועות אליהם הינך כבר רשום.

הוספת קבוצות לסל, שינוי קבוצות שבסל וביטול של קבוצות שבסל יכול להתבצע ממסך הרישום
או ממסך "הסל שלי". להסבר על אופן שינוי הסל לחץ כאן.
את בניית הסל בצע באמצעות מסך "הסל שלי", המכיל מידע רב יותר לגבי הקבוצות שבסל.

לאחר ביצוע בקשת הרישום, כל המקצועות שהיו בסל ואליהם נרשמת בהצלחה ימחקו מהסל.

הזדהות

חלק מהפעולות במערכת דורשות הזדהות. הזדהות נדרשת כאשר מנסים לגשת למידע פרטי
כגון רשימת הקורסים אליהם רשום סטודנט מסויים, או כאשר מנסים להירשם.
הסיסמה שלך היא הסיסמה הראשונית שקיבלת לחשבון במחשב T2, ואשר משמשת להזדהות
בהפקת אישורים. תוקף ההזדהות הינו עשרים דקות. לאחר מכן תתבקש להזדהות שוב.

הסל שלי

הסל שלך מכיל רשימה של המקצועות והקבוצות אשר ברצונך להירשם אליהן. ניתן לשנות את תוכן הסל,
להוסיף מקצועות וקבוצות לסל או לבטל קבוצות שבסל. ניתן אף לראות מערכת שעות אישית הכוללת את
הקבוצות שבסל. לאחר שהסל מכיל את המקצועות והקבוצות אליהן ברצונך להירשם,
יש לעבור למסך הרישום ולשלוח בקשת רישום.

הסל ישמר גם לאחר לאחר שתתנתק.

כדי למחוק קבוצה מהסל, יש ללחוץ על הכפתור "מחק מהסל". כדי לשנות קבוצה יש לבחור קבוצה
אחרת מרשימת הקבוצות לשינוי.

ניתן להוסיף קבוצה לסל דרך חיפוש המקצוע. חפש את המקצוע ואת הקבוצה בהם הינך מעויין ללמוד.
ליד הקבוצה יופיע כפתור "הוסף לסל".

אם ידועים מספר המקצוע ומספר הקבוצה, ניתן להוסיפם לסל ע"י הקשת מספר המקצוע ומספר הקבוצה
בטופס המתאים מעל הסל שלך.

לחיצה על הכפתור "מקומות פנויים" שבטבלה תציג את מצב המקומות הפנויים לקבוצה המסוימת. לחיצה
על הכפתור "מקומות פנויים" שבתחתית המסך תציג את מצב המקומות הפנויים לכל הקבוצות שבסל.