לימודי הסמכה בטכניון | בחנים
The Technion Logo The Technion Logo

אוטומטים ושפות פורמליות | 236353 | קיץ 2017/18 (תשע"ח)

הצג מידע לסמסטר אביב 2018/19(תשע"ט) הצג מידע לסמסטר חורף 2018/19(תשע"ט)

בחן 1
תאריך
30.08.2018 (יום ה)
שעה
15:3-17:3
הערות

מיקום
אולמן 203
אולמן 204


מידע על בחנים למקצוע אחר