לימודי הסמכה בטכניון | בחנים
The Technion Logo The Technion Logo

תורת החישוביות | 236343 | חורף 2018/19(תשע"ט)

הצג מידע לסמסטר אביב 2018/19(תשע"ט) הצג מידע לסמסטר קיץ 2017/18 (תשע"ח)

בחן 1
תאריך
23.12.2018 (יום א)
שעה
17:3-19:3
הערות
הסטודנטים המשובצים לחדר165 בבנייןאוירונאוטיקה יבחנו בדיוויס 433.
מיקום
ה.אויר 240
דיוויס 282
דיוויס 371
דיוויס 373
דייויס 430
דייויס 433
דייויס 440
דייויס 443
דייויס 450
דייויס 451
דייויס 640
דייויס 641


מידע על בחנים למקצוע אחר