לימודי הסמכה בטכניון | בחנים
The Technion Logo The Technion Logo

מב.לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח | 234129 | אביב 2020/21(תשפ"א)

הצג מידע לסמסטר חורף 2021/22(תשפ"ב) הצג מידע לסמסטר קיץ 2020/21(תשפ"א)

בחן 1
תאריך
30.05.2021 (יום א)
שעה
17:3-19:3
הערות

מיקום
אולמן 500
אולמן 501
אולמן 502
אולמן 503
אולמן 504
אולמן 505
אולמן 506
אולמן 600
אולמן 601
אולמן 602
אולמן 603
אולמן 604
אולמן 605
אולמן 606
אולמן 607
אולמן 704
אולמן 800
אולמן 801


מידע על בחנים למקצוע אחר