לימודי הסמכה בטכניון | בחנים
The Technion Logo The Technion Logo

מב.לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח | 234129 | אביב 2019/20(תש"ף)

הצג מידע לסמסטר חורף 2020/21(תשפ"א) הצג מידע לסמסטר קיץ 2019/20(תש"ף)

בחן 1
תאריך
03.06.2020 (יום ד)
שעה
17:3-
הערות

מיקום


מידע על בחנים למקצוע אחר