לימודי הסמכה בטכניון | בחנים
The Technion Logo The Technion Logo

מב.לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח | 234129 | חורף 2019/20(תש"ף)

הצג מידע לסמסטר אביב 2018/19(תשע"ט) הצג מידע לסמסטר קיץ 2018/19 (תשע"ט)

בחן 1
תאריך
29.12.2019 (יום א)
שעה

-
הערות

מיקום


מידע על בחנים למקצוע אחר