לימודי הסמכה בטכניון | בחנים
The Technion Logo The Technion Logo

מב.לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח | 234129 | חורף 2019/20(תש"ף)

הצג מידע לסמסטר אביב 2019/20(תש"ף) הצג מידע לסמסטר קיץ 2019/20(תש"ף)

בחן 1
תאריך
29.12.2019 (יום א)
שעה
17:3-19:3
הערות

מיקום
אולמן 306
אולמן 501
אולמן 502
אולמן 503
אולמן 504
אולמן 505
אולמן 506
אולמן 601
אולמן 602
אולמן 603
אולמן 604
אולמן 605
אולמן 606
אולמן 700
אולמן 701
אולמן 702
אולמן 703
אולמן 704
אולמן 705
אולמן 707
אולמן 708
אולמן 800
אולמן 801
אולמן 802
אולמן 803
אולמן 804
אולמן 805


מידע על בחנים למקצוע אחר