לימודי הסמכה בטכניון | בחנים
The Technion Logo The Technion Logo

מבוא למחשב שפת פייתון | 234128 | אביב 2019/20(תש"ף)

הצג מידע לסמסטר חורף 2020/21(תשפ"א) הצג מידע לסמסטר קיץ 2019/20(תש"ף)

מידע על בחנים למקצוע אחר