לימודי הסמכה בטכניון | בחנים
The Technion Logo The Technion Logo

תורת הקבוצות | 104293 | חורף 2021/22(תשפ"ב)

הצג מידע לסמסטר אביב 2020/21(תשפ"א) הצג מידע לסמסטר קיץ 2020/21(תשפ"א)

בחן 1
תאריך
13.12.2021 (יום ב)
שעה

-
הערות
הבוחן יתקיים בזמן ההרצאה.
מיקום


מידע על בחנים למקצוע אחר