לימודי הסמכה בטכניון | בחנים
The Technion Logo The Technion Logo

תופעות מעבר חום | 064117 | חורף 2021/22(תשפ"ב)

הצג מידע לסמסטר אביב 2020/21(תשפ"א) הצג מידע לסמסטר קיץ 2020/21(תשפ"א)

בחן 1
תאריך
10.12.2021 (יום ו)
שעה

-
הערות

מיקום


מידע על בחנים למקצוע אחר