לימודי הסמכה בטכניון | בחנים
The Technion Logo The Technion Logo

תרמודינמיקה בהנ.ביוטכנולוג.ומזון | 064106 | חורף 2021/22(תשפ"ב)

הצג מידע לסמסטר אביב 2020/21(תשפ"א) הצג מידע לסמסטר קיץ 2020/21(תשפ"א)

בחן 1
תאריך
26.12.2021 (יום א)
שעה

-
הערות

מיקום


מידע על בחנים למקצוע אחר