לימודי הסמכה בטכניון | בחנים
The Technion Logo The Technion Logo

מערכות ספרתיות ומבנה המחשב | 044252 | אביב 2019/20(תש"ף)

הצג מידע לסמסטר חורף 2020/21(תשפ"א) הצג מידע לסמסטר קיץ 2019/20(תש"ף)

בחן 1
תאריך
18.05.2020 (יום ב)
שעה
18:3-19:3
הערות

מיקום
בחן 2
תאריך
04.06.2020 (יום ה)
שעה
14:3-15:3
הערות

מיקום


מידע על בחנים למקצוע אחר