לימודי הסמכה בטכניון | בחנים
The Technion Logo The Technion Logo

מערכות ספרתיות ומבנה המחשב | 044252 | חורף 2018/19(תשע"ט)

הצג מידע לסמסטר אביב 2018/19(תשע"ט) הצג מידע לסמסטר קיץ 2017/18 (תשע"ח)

בחן 1
תאריך
09.12.2018 (יום א)
שעה
18:3-20:3
הערות

מיקום
ב.המכינה 106
ב.המכינה 108
ב.המכינה 113
ב.המכינה 115
ב.המכינה 201
ב.המכינה 203
ב.המכינה 205
ב.המכינה 207
ב.המכינה 208
ב.המכינה 210
ב.המכינה 214
ב.המכינה 216


מידע על בחנים למקצוע אחר