לימודי הסמכה בטכניון | בחנים
The Technion Logo The Technion Logo

מבוא לעבוד ספרתי של אותות | 044198 | חורף 2021/22(תשפ"ב)

הצג מידע לסמסטר אביב 2020/21(תשפ"א) הצג מידע לסמסטר קיץ 2020/21(תשפ"א)

בחן 1
תאריך
20.12.2021 (יום ב)
שעה
18:3-20:3
הערות

מיקום


מידע על בחנים למקצוע אחר