לימודי הסמכה בטכניון | בחנים
The Technion Logo The Technion Logo

אותות ומערכות | 044131 | חורף 2021/22(תשפ"ב)

הצג מידע לסמסטר אביב 2020/21(תשפ"א) הצג מידע לסמסטר קיץ 2020/21(תשפ"א)

בחן 1
תאריך
25.11.2021 (יום ה)
שעה
14:3-16:3
הערות

מיקום
אולמן 302
אולמן 303
אולמן 305
אולמן 306
אולמן 307
אולמן 309
אולמן 310
אולמן 311
בחן 2
תאריך
03.01.2022 (יום ב)
שעה
18:3-20:3
הערות

מיקום


מידע על בחנים למקצוע אחר