לימודי הסמכה בטכניון | בחנים
The Technion Logo The Technion Logo

אותות ומערכות | 044131 | אביב 2019/20(תש"ף)

הצג מידע לסמסטר חורף 2020/21(תשפ"א) הצג מידע לסמסטר קיץ 2019/20(תש"ף)

בחן 2
תאריך
03.06.2020 (יום ד)
שעה
18:3-20:3
הערות

מיקום
אולמן 503
אולמן 504
אולמן 505
אולמן 601
אולמן 602
אולמן 603
אולמן 604
אולמן 605
אולמן 701
אולמן 702
אולמן 703
אולמן 704
אולמן 705
אולמן 707
אולמן 801
אולמן 802
אולמן 803
אולמן 804
אולמן 805


מידע על בחנים למקצוע אחר