לימודי הסמכה בטכניון | בחנים
The Technion Logo The Technion Logo

אותות ומערכות | 044131 | אביב 2018/19(תשע"ט)

הצג מידע לסמסטר חורף 2019/20(תש"ף) הצג מידע לסמסטר קיץ 2018/19 (תשע"ט)

בחן 1
תאריך
17.04.2019 (יום ד)
שעה
18:3-20:3
הערות

מיקום
אולמן 201
אולמן 202
אולמן 203
אולמן 301
אולמן 302
אולמן 303
אולמן 304
אולמן 305
אולמן 306
אולמן 307
אולמן 309
אולמן 310
אולמן 311
בחן 2
תאריך
12.06.2019 (יום ד)
שעה
18:3-20:3
הערות

מיקום
אולמן 202
אולמן 205
אולמן 301
אולמן 302
אולמן 303
אולמן 304
אולמן 305
אולמן 306
אולמן 307
אולמן 309
אולמן 310
אולמן 311


מידע על בחנים למקצוע אחר