לימודי הסמכה בטכניון | בחנים
The Technion Logo The Technion Logo

יסודות התקני מוליכים למחצה | 044127 | אביב 2019/20(תש"ף)

הצג מידע לסמסטר חורף 2020/21(תשפ"א) הצג מידע לסמסטר קיץ 2019/20(תש"ף)

בחן 1
תאריך
08.06.2020 (יום ב)
שעה
18:3-19:3
הערות

מיקום
אולמן 501
אולמן 502
אולמן 503
אולמן 504
אולמן 505
אולמן 601
אולמן 602
אולמן 603
אולמן 604
אולמן 605
אולמן 701
אולמן 704
אולמן 705
אולמן 802
אולמן 803
אולמן 804
אולמן 805


מידע על בחנים למקצוע אחר