לימודי הסמכה בטכניון | בחנים
The Technion Logo The Technion Logo

יסודות התקני מוליכים למחצה | 044127 | אביב 2018/19(תשע"ט)

הצג מידע לסמסטר חורף 2019/20(תש"ף) הצג מידע לסמסטר קיץ 2018/19 (תשע"ט)

בחן 1
תאריך
13.05.2019 (יום ב)
שעה
18:3-20:3
הערות

מיקום
אולמן 301
אולמן 302
אולמן 303
אולמן 304
אולמן 305
אולמן 306
אולמן 307
אולמן 309
אולמן 310
אולמן 311


מידע על בחנים למקצוע אחר