לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

מבוא למערכות לומדות | 236756 | חורף 2021/22(תשפ"ב)

הצג מידע לסמסטר אביב 2020/21(תשפ"א) הצג מידע לסמסטר קיץ 2020/21(תשפ"א)

מועד א
תאריך
10.02.2022 (יום ה)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום
מועד ב
תאריך
07.03.2022 (יום ב)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר