לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

תכנות מונחה עצמים | 236703 | אביב 2019/20(תש"ף)

הצג מידע לסמסטר חורף 2019/20(תש"ף) הצג מידע לסמסטר קיץ 2018/19 (תשע"ט)

מועד א
תאריך
12.07.2020 (יום א)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום
מועד ב
תאריך
23.09.2020 (יום ד)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר