לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

תכנות מונחה עצמים | 236703 | חורף 2018/19(תשע"ט)

הצג מידע לסמסטר אביב 2018/19(תשע"ט) הצג מידע לסמסטר קיץ 2017/18 (תשע"ח)

מועד א
תאריך
01.02.2019 (יום ו)
שעה
מהשעה: 9 עד השעה: 12
הערות

מיקום
אולמן 201
אולמן 202
אולמן 203
אולמן 204
אולמן 205
מועד ב
תאריך
12.03.2019 (יום ג)
שעה
מהשעה: 13 עד השעה: 16
הערות

מיקום
אולמן 309
אולמן 310


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר