לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

נושאים מתקדמים בשיטות אימות | 236624 | אביב 2019/20(תש"ף)

הצג מידע לסמסטר חורף 2019/20(תש"ף) הצג מידע לסמסטר קיץ 2019/20(תש"ף)

מועד א
תאריך
07.07.2020 (יום ג)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום
מועד ב
תאריך
17.09.2020 (יום ה)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר