לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

הנדסה לאחור | 236496 | אביב 2020/21(תשפ"א)

הצג מידע לסמסטר חורף 2021/22(תשפ"ב) הצג מידע לסמסטר קיץ 2020/21(תשפ"א)

מועד א
תאריך
22.07.2021 (יום ה)
שעה
מהשעה: 14 עד השעה: 17
הערות
הבחינה תתקיים בספריית הפקולטה. מתכונת הבחינה 2 חלקים: חלק א' 3 שעות הפסקה של שעתיים חלק ב' 3 שעות.
מיקום
מועד ב
תאריך
21.10.2021 (יום ה)
שעה
מהשעה: 9 עד השעה: 12
הערות
הבחינה תתקיים בספרית הפקולטה. מתכונת הבחינה: 2 חלקים חלק א' 3 שעות הפסקה של שעתיים חלק ב' 3 שעות.
מיקום


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר