לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

מסדי נתונים | 236363 | אביב 2019/20(תש"ף)

הצג מידע לסמסטר חורף 2020/21(תשפ"א) הצג מידע לסמסטר קיץ 2019/20(תש"ף)

מועד א
תאריך
23.07.2020 (יום ה)
שעה
מהשעה: 9 עד השעה: 12
הערות

מיקום
אולמן 303
אולמן 304
אולמן 305
אולמן 306
אולמן 311
מועד ב
תאריך
22.09.2020 (יום ג)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר