לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

תורת הקומפילציה | 236360 | חורף 2019/20(תש"ף)

הצג מידע לסמסטר אביב 2019/20(תש"ף) הצג מידע לסמסטר קיץ 2019/20(תש"ף)

מועד א
תאריך
19.02.2020 (יום ד)
שעה
מהשעה: 9 עד השעה: 12
הערות

מיקום
אולמן 701
אולמן 702
אולמן 703
אולמן 704
אולמן 705
אולמן 707
אולמן 801
אולמן 802
אולמן 803
אולמן 804
אולמן 805
מועד ב
תאריך
23.08.2020 (יום א)
שעה
מהשעה: 13 עד השעה: 16
הערות

מיקום


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר