לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

אוטומטים ושפות פורמליות | 236353 | קיץ 2017/18 (תשע"ח)

הצג מידע לסמסטר אביב 2018/19(תשע"ט) הצג מידע לסמסטר חורף 2018/19(תשע"ט)

מועד א
תאריך
08.10.2018 (יום ב)
שעה
מהשעה: 13 עד השעה: 16
הערות

מיקום
בנ.מאייר 352
בנ.מאייר 353
מועד ב
תאריך
05.11.2018 (יום ב)
שעה
מהשעה: 17:3 עד השעה: 20:3
הערות

מיקום
אולמן 201


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר