לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

תורת החישוביות | 236343 | חורף 2018/19(תשע"ט)

הצג מידע לסמסטר אביב 2018/19(תשע"ט) הצג מידע לסמסטר קיץ 2017/18 (תשע"ח)

מועד א
תאריך
18.02.2019 (יום ב)
שעה
מהשעה: 9 עד השעה: 12
הערות

מיקום
אולמן 301
אולמן 302
אולמן 303
אולמן 307
אולמן 309
אולמן 310
אולמן 501
אולמן 502
אולמן 503
אולמן 504
אולמן 505
אולמן 506
מועד ב
תאריך
12.03.2019 (יום ג)
שעה
מהשעה: 9 עד השעה: 12
הערות

מיקום
אולמן 600
אולמן 601
אולמן 602
אולמן 603
אולמן 604
אולמן 605
אולמן 606
אולמן 704
אולמן 708


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר