לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות | 236332 | קיץ 2020/21(תשפ"א)

הצג מידע לסמסטר אביב 2020/21(תשפ"א) הצג מידע לסמסטר חורף 2021/22(תשפ"ב)

מועד א
תאריך
06.10.2021 (יום ד)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום
מועד ב
תאריך
25.10.2021 (יום ב)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר