לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

מבוא לאופטימיזציה | 236330 | אביב 2019/20(תש"ף)

הצג מידע לסמסטר חורף 2019/20(תש"ף) הצג מידע לסמסטר קיץ 2019/20(תש"ף)

מועד א
תאריך
28.07.2020 (יום ג)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום
מועד ב
תאריך
20.10.2020 (יום ג)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר