לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

שפות תכנות | 236319 | אביב 2019/20(תש"ף)

הצג מידע לסמסטר חורף 2019/20(תש"ף) הצג מידע לסמסטר קיץ 2019/20(תש"ף)

מועד א
תאריך
16.07.2020 (יום ה)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום
מועד ב
תאריך
16.10.2020 (יום ו)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר