לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

מאיצים חישוביים ומערכות מואצות | 236278 | אביב 2020/21(תשפ"א)

הצג מידע לסמסטר חורף 2021/22(תשפ"ב) הצג מידע לסמסטר קיץ 2020/21(תשפ"א)

מועד א
תאריך
29.07.2021 (יום ה)
שעה
מהשעה: 9 עד השעה: 12
הערות

מיקום
אולמן 806
מועד ב
תאריך
17.10.2021 (יום א)
שעה
מהשעה: 9 עד השעה: 12
הערות

מיקום
אולמן 502


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר