לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

לוגיקה למדעי המחשב | 234292 | חורף 2019/20(תש"ף)

הצג מידע לסמסטר אביב 2019/20(תש"ף) הצג מידע לסמסטר קיץ 2019/20(תש"ף)

מועד א
תאריך
13.02.2020 (יום ה)
שעה
מהשעה: 9 עד השעה: 12
הערות

מיקום
אולמן 300
אולמן 301
אולמן 302
אולמן 303
אולמן 304
אולמן 307
אולמן 309
אולמן 310
אולמן 501
אולמן 502
אולמן 503
אולמן 504
אולמן 505
אולמן 506
מועד ב
תאריך
20.08.2020 (יום ה)
שעה
מהשעה: 13 עד השעה: 16
הערות

מיקום


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר