לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

תכן לוגי | 234262 | חורף 2018/19(תשע"ט)

הצג מידע לסמסטר אביב 2017/18(תשע"ח) הצג מידע לסמסטר קיץ 2017/18 (תשע"ח)

מועד א
תאריך
03.02.2019 (יום א)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום
מועד ב
תאריך
03.03.2019 (יום א)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר