לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

אלגוריתמים 1 | 234247 | אביב 2020/21(תשפ"א)

הצג מידע לסמסטר חורף 2020/21(תשפ"א) הצג מידע לסמסטר קיץ 2019/20(תש"ף)

מועד א
תאריך
04.08.2021 (יום ד)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום
מועד ב
תאריך
21.10.2021 (יום ה)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר