לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

אלגוריתמים 1 | 234247 | חורף 2019/20(תש"ף)

הצג מידע לסמסטר אביב 2019/20(תש"ף) הצג מידע לסמסטר קיץ 2019/20(תש"ף)

מועד א
תאריך
29.01.2020 (יום ד)
שעה
מהשעה: 9 עד השעה: 12
הערות

מיקום
אולמן 301
אולמן 302
אולמן 303
אולמן 307
אולמן 309
אולמן 310
אולמן 500
אולמן 501
אולמן 502
אולמן 503
אולמן 504
אולמן 505
אולמן 506
מועד ב
תאריך
26.02.2020 (יום ד)
שעה
מהשעה: 9 עד השעה: 12
הערות

מיקום
אולמן 701
אולמן 702
אולמן 704
אולמן 801
אולמן 802
אולמן 803
אולמן 804
אולמן 805


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר