לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

מבוא למדעי המחשב נ' | 234221 | אביב 2019/20(תש"ף)

הצג מידע לסמסטר חורף 2020/21(תשפ"א) הצג מידע לסמסטר קיץ 2019/20(תש"ף)

מועד א
תאריך
02.08.2020 (יום א)
שעה
מהשעה: 13 עד השעה: 16
הערות

מיקום
אולמן 204


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר