לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

מבני נתונים 1 | 234218 | קיץ 2020/21(תשפ"א)

הצג מידע לסמסטר אביב 2020/21(תשפ"א) הצג מידע לסמסטר חורף 2021/22(תשפ"ב)

מועד א
תאריך
10.10.2021 (יום א)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום
מועד ב
תאריך
31.10.2021 (יום א)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר