לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

מבני נתונים 1 | 234218 | חורף 2018/19(תשע"ט)

הצג מידע לסמסטר אביב 2018/19(תשע"ט) הצג מידע לסמסטר קיץ 2017/18 (תשע"ח)

מועד א
תאריך
19.02.2019 (יום ג)
שעה
מהשעה: 13 עד השעה: 16
הערות

מיקום
אולמן 200
אולמן 202
אולמן 203
אולמן 205
אולמן 300
אולמן 301
אולמן 302
אולמן 303
אולמן 304
אולמן 305
אולמן 306
אולמן 307
אולמן 309
אולמן 310
אולמן 311
אולמן 312
מועד ב
תאריך
13.03.2019 (יום ד)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר