לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

קומבינטוריקה למדעי המחשב | 234141 | אביב 2020/21(תשפ"א)

הצג מידע לסמסטר חורף 2020/21(תשפ"א) הצג מידע לסמסטר קיץ 2020/21(תשפ"א)

מועד א
תאריך
23.07.2021 (יום ו)
שעה
מהשעה: 9 עד השעה: 12
הערות

מיקום
אולמן 600
אולמן 601
אולמן 602
אולמן 603
אולמן 606
אולמן 700
אולמן 701
אולמן 702
אולמן 703
אולמן 704
אולמן 705
אולמן 706
אולמן 707
אולמן 708
אולמן 800
אולמן 801
אולמן 802
אולמן 803
אולמן 804
אולמן 805
אולמן 806
מועד ב
תאריך
22.10.2021 (יום ו)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר