לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

מב.לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח | 234129 | אביב 2020/21(תשפ"א)

הצג מידע לסמסטר חורף 2021/22(תשפ"ב) הצג מידע לסמסטר קיץ 2020/21(תשפ"א)

מועד א
תאריך
13.07.2021 (יום ג)
שעה
מהשעה: 13 עד השעה: 16
הערות

מיקום
אולמן 601
אולמן 700
אולמן 701
אולמן 702
אולמן 703
אולמן 704
אולמן 705
אולמן 706
אולמן 707
אולמן 708
אולמן 800
אולמן 801
אולמן 802
מועד ב
תאריך
05.10.2021 (יום ג)
שעה
מהשעה: 9 עד השעה: 12
הערות

מיקום
אולמן 300
אולמן 302
אולמן 303
אולמן 304
אולמן 305
אולמן 306
אולמן 307
אולמן 308
אולמן 309
אולמן 310
אולמן 311
אולמן 501


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר