לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

מבוא למחשב שפת פייתון | 234128 | קיץ 2020/21(תשפ"א)

הצג מידע לסמסטר אביב 2020/21(תשפ"א) הצג מידע לסמסטר חורף 2021/22(תשפ"ב)

מועד א
תאריך
08.10.2021 (יום ו)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום
מועד ב
תאריך
08.11.2021 (יום ב)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר