לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

מבוא למחשב שפת פייתון | 234128 | אביב 2019/20(תש"ף)

הצג מידע לסמסטר חורף 2019/20(תש"ף) הצג מידע לסמסטר קיץ 2019/20(תש"ף)

מועד א
תאריך
02.08.2020 (יום א)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום
מועד ב
תאריך
24.09.2020 (יום ה)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר