לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

מבוא למחשב בשפת מטלאב | 234127 | חורף 2018/19(תשע"ט)

הצג מידע לסמסטר אביב 2018/19(תשע"ט) הצג מידע לסמסטר קיץ 2017/18 (תשע"ח)

מועד א
תאריך
05.02.2019 (יום ג)
שעה
מהשעה: 9 עד השעה: 12
הערות

מיקום
אולמן 501
אולמן 502
אולמן 503
אולמן 504
אולמן 505
מועד ב
תאריך
07.03.2019 (יום ה)
שעה
מהשעה: 9 עד השעה: 12
הערות

מיקום
אולמן 301
אולמן 303
אולמן 304


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר