לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

מערכות הפעלה | 234123 | אביב 2019/20(תש"ף)

הצג מידע לסמסטר חורף 2020/21(תשפ"א) הצג מידע לסמסטר קיץ 2019/20(תש"ף)

מועד א
תאריך
29.07.2020 (יום ד)
שעה
מהשעה: 13 עד השעה: 16
הערות

מיקום
מועד ב
תאריך
12.10.2020 (יום ב)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר