לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

מערכות הפעלה | 234123 | חורף 2019/20(תש"ף)

הצג מידע לסמסטר אביב 2019/20(תש"ף) הצג מידע לסמסטר קיץ 2018/19 (תשע"ט)

מועד א
תאריך
21.02.2020 (יום ו)
שעה
מהשעה: 9 עד השעה: 12
הערות

מיקום
אולמן 500
אולמן 501
אולמן 502
אולמן 503
אולמן 504
אולמן 505
אולמן 506
אולמן 600
אולמן 601
אולמן 602
מועד ב
תאריך
17.03.2020 (יום ג)
שעה
מהשעה: 9 עד השעה: 12
הערות

מיקום
אולמן 801
אולמן 802
אולמן 803
אולמן 804


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר