לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

ארגון ותכנות המחשב | 234118 | אביב 2020/21(תשפ"א)

הצג מידע לסמסטר חורף 2021/22(תשפ"ב) הצג מידע לסמסטר קיץ 2020/21(תשפ"א)

מועד א
תאריך
01.08.2021 (יום א)
שעה
מהשעה: 17 עד השעה: 20
הערות

מיקום
אולמן 309
אולמן 310
אולמן 311
אולמן 500
אולמן 501
אולמן 502
אולמן 503
אולמן 504
אולמן 505
אולמן 506
אולמן 507
אולמן 600
אולמן 601
אולמן 603
אולמן 604
מועד ב
תאריך
08.10.2021 (יום ו)
שעה
מהשעה: 9 עד השעה: 12
הערות

מיקום
אולמן 306
אולמן 307
אולמן 308
אולמן 309
אולמן 310
אולמן 311
אולמן 500
אולמן 501
אולמן 502
אולמן 503
אולמן 504
אולמן 505
אולמן 506
אולמן 507
אולמן 600
אולמן 605


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר