לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

ארגון ותכנות המחשב | 234118 | אביב 2019/20(תש"ף)

הצג מידע לסמסטר חורף 2020/21(תשפ"א) הצג מידע לסמסטר קיץ 2019/20(תש"ף)

מועד א
תאריך
05.08.2020 (יום ד)
שעה
מהשעה: 9 עד השעה: 12
הערות

מיקום
אולמן 601
אולמן 602
אולמן 603
אולמן 604
אולמן 605
אולמן 606
אולמן 701
אולמן 702
אולמן 703
אולמן 704
אולמן 705
אולמן 707
אולמן 708
אולמן 800
אולמן 801
אולמן 802
אולמן 803
אולמן 804
אולמן 805
מועד ב
תאריך
01.10.2020 (יום ה)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר