לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

ארגון ותכנות המחשב | 234118 | חורף 2018/19(תשע"ט)

הצג מידע לסמסטר אביב 2018/19(תשע"ט) הצג מידע לסמסטר קיץ 2017/18 (תשע"ח)

מועד א
תאריך
17.02.2019 (יום א)
שעה
מהשעה: 9 עד השעה: 12
הערות

מיקום
אולמן 502
אולמן 503
אולמן 506
מועד ב
תאריך
13.03.2019 (יום ד)
שעה
מהשעה: 9 עד השעה: 12
הערות

מיקום
אולמן 200
אולמן 203


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר