לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

מבוא למדעי המחשב ח' | 234117 | חורף 2019/20(תש"ף)

הצג מידע לסמסטר אביב 2019/20(תש"ף) הצג מידע לסמסטר קיץ 2019/20(תש"ף)

מועד א
תאריך
20.02.2020 (יום ה)
שעה
מהשעה: 9 עד השעה: 12
הערות

מיקום
אולמן 501
אולמן 505
אולמן 506
אולמן 600
אולמן 601
אולמן 602
אולמן 603
אולמן 604
אולמן 605
אולמן 606
אולמן 700
אולמן 701
אולמן 702
אולמן 703
אולמן 704
אולמן 705
אולמן 707
אולמן 708
אולמן 800
אולמן 801
אולמן 802
אולמן 803
אולמן 804
אולמן 805
מועד ב
תאריך
17.03.2020 (יום ג)
שעה
מהשעה: 13 עד השעה: 16
הערות

מיקום
אולמן 500
אולמן 501
אולמן 502
אולמן 504
אולמן 601
אולמן 602
אולמן 604
אולמן 605
אולמן 606
אולמן 700
אולמן 701
אולמן 702
אולמן 703
אולמן 704
אולמן 707
אולמן 802
אולמן 805


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר