לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

גנטיקה כללית | 134020 | חורף 2020/21(תשפ"א)

הצג מידע לסמסטר אביב 2019/20(תש"ף) הצג מידע לסמסטר קיץ 2019/20(תש"ף)

מועד א
תאריך
12.02.2021 (יום ו)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום
מועד ב
תאריך
11.03.2021 (יום ה)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר