לימודי הסמכה בטכניון | בחינות
The Technion Logo The Technion Logo

חשבון אינפי 2 | 104281 | אביב 2019/20(תש"ף)

הצג מידע לסמסטר חורף 2020/21(תשפ"א) הצג מידע לסמסטר קיץ 2019/20(תש"ף)

מועד א
תאריך
06.07.2020 (יום ב)
שעה
מהשעה: 9 עד השעה: 12
הערות

מיקום
אולמן 201
אולמן 202
אולמן 203
אולמן 204
אולמן 205
אולמן 306
אולמן 311
מועד ב
תאריך
16.10.2020 (יום ו)
שעה
מהשעה:
עד השעה:
הערות

מיקום


מידע על חדרי בחינה למקצוע אחר